Sef servicu: TTTTTTTTTTTT

Program de lucru: Luni - Vineri 800 - 1700

tel. 0247 22391


Legislatia in domeniu:

 1. Ordin Nr. 52 – p § 5 20 aprilie 2011 Cu privire la subdiviziunea resurse umane din instituţiile medico-sanitare
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova
 3. Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014 – 2017
 4. Privind carnetul de muncă
 5. Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova
 6. Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova/ Monitorul oficial Nr. 247-255 din 05.08.2016
 7. Regulamentul cu privire la evidenţa militară
 8. Cu privire la exercitarea profesiunii de medic 20. Cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)
 9. HOTĂRÎRE Nr. 1345 din 30.11.2007 cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice

Educatia medicala continua

 1. Programul formării profesionale continue a medicilor și farmaciștilor anul de studii 2019
 2. Planul de educație medicală continuă a personalului medical și farmaceutic cu studii medii, anul de studii 2017
 3. Programul Formării Profesionale Continue a Medicilor și Farmaciștilor anul 2017